divendres, 10 de febrer del 2012

Comunicat de premsa. Ocupació rectorat 2 de febrer del 2011

COMUNICAT DE PREMSA
OCUPACIÓ DEL RECTORAT DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA
Avui, a les 12 hores, delegats i delegades de les Seccions Sindicals de CCOO, UGT,
CGT, CAU-IAC, CSIF, CSC, amb el suport dels diferents òrgans de representació del
personal d’administració i serveis (PAS) i del personal docent i investigador (PDI) han
ocupat el rectorat de la UB.
Aquesta acció es realitza com un acte més de les mobilitzacions que es venen
realitzant en defensa dels drets laborals i socials i en preservació de la democràcia i
l’autonomia universitària, que estan en perill per les accions tant del Govern de la
Generalitat de Catalunya com de l’Estatal espanyol.
A banda de la previsió de retallades salarials prevista a la Llei de PRESSUPOSTOS
GENERALS de Catalunya per als empleats públics, també es liquiden drets laborals
del personal de les universitats amb l’anul·lació d’Acords, Convenis i Pactes en aquells
punts que s’especifiquen també al projecte de llei de MESURES o
D’ACOMPANYAMENT i, molt especialment, es pretén realitzar una reducció
indiscriminada de plantilles, tant de PAS (interins i laborals temporals) com de PDI
(ajudants, lectors, “Ramon y Cajal”,...)
Aquestes mesures, afegides a les retallades pressupostàries a la Universitat de
Barcelona, signifiquen un atac brutal contra l’autonomia universitària, i fan inviable una
Universitat Pública, per tothom i de qualitat.
Davant d’aquesta situació exigim del rector de la UB un posicionament actiu en
defensa de la universitat pública i de qualitat que passa per disposar de pressupostos
suficients i d’autonomia universitària, així com de personal suficient i amb condicions
dignes de treball.
Barcelona, 2 de febrer de 2012
Seccions Sindicals de la UB:
CCOO – UGT – CGT – CAU-IAC – CSIF – CSC
Òrgans de Representació:
Comitè d’Empresa de PAS-laboral
Junta de PAS-funcionari:
Comitè d’Empresa de PDI-laboral:
Junta de PDI-funcionari

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada