dilluns, 30 de juliol del 2012

Comunicat de la CGT de les Universitats Públiques Catalanes

El sistema universitari català es troba en aquest moments en estat de shock com a producte directe de les polítiques aplicades pel govern de CIU i del PP, que pretenen una transformació radical de la universitat: cada vegada més inaccessible, més precaritzada i al servei d’uns interessos concrets.
No es tracta només de retallades, no és tan sols conseqüència d’una suposada crisi, és una planificació que ve de lluny. Cap dels sectors que composen la universitat pública: alumnat, personal d’administració i serveis, professorat i personal investigador, queda fora d’aquesta agressió política, ja que és el conjunt el que és atacat.
El resultat és una universitat que, lluny d’estar al servei de la societat i de la sortida de la desastrosa situació econòmica, social, cultural i política que estem patint, resta cada cop més al servei dels interessos i dels principis que ens han dut precisament a l’atzucac actual. La pujada de taxes, que ens porta a una educació superior cada cop més allunyada de la majoria de la població, n’és tan sols el símptoma més evident.
La mercantilització de la recerca, el tancament de màsters i graus no “rendibles” en termes econòmics de curt termini o l’entrada dels interessos privats dins d’un dret públic, en són altres mostres. Procés que porta irremeiablement al deteriorament de la funció social de la universitat en el si de les nostres societats i, si no s’hi posa fre, a la pèrdua de tota una generació, i de la feina realitzada per l’anterior, en termes de recerca, docència i pensament crític.
A les universitats públiques la precarietat és estructural, no un dany col•lateral de la crisi:
La carrera docent i investigadora ha quedat profundament malmesa. Si les agressions han arribat ja al professorat estable, al que es farà treballar més hores per menys retribució, el cert és que fa temps que el professorat més jove pateix una incertesa absoluta. El professorat amb contracte d’associat, i més concretament els “falsos” associats, ha sofert el pes més important de les retallades en forma de “no renovacions”o baixades brutals de sou.
En aquests moments a les universitats públiques catalanes s’estan fent ja contractes de vergonya per 90 euros mensuals, alhora que s’està estenent la pràctica de semestralitzar els contractes anteriorment anuals. Però també el professorat lector i les investigadores i investigadors Ramón i Cajal es troben en aquests moments a la corda fluixa.
1.500 places docents menys d’aquí a 2021:
La desaparició de centenars de professors i professores joves del sistema universitari català en els darrers dos anys ha vingut acompanyada pel Pla Serra Hunter II, que és la principal eina per la destrucció de les actuals carreres docents i investigadores. La “promesa” feta per Antoni Castellà de “cobrir” les 2.000 jubilacions previstes d’aquí al 2020 amb tan sols 500 noves contractacions (les altres 500 en realitat no són sinó la conversió de places estructurals a noves formes de contractació) significa la desaparició de 1.500 places docents.
Alhora aquest pla només preveu l’estabilització de 500 professors lectors d’aquí al 2021, quan actualment el professorat lector a Catalunya supera els 700, més de la meitat dels quals seran expulsats del sistema. Queden a l’aire, a més, les vies d’ingrés de nous joves doctors i doctores a les carreres investigadores i docents en una universitat cada cop més envellida.
Pèrdua d’autonomia dels tribunals de selecció de professorat
La descapitalització sense precedents de la capacitat de recerca i docència d’aquest país es farà amb tribunals de selecció de professorat intervinguts per la Generalitat, a partir de la seva participació en l’elecció de tres dels cinc membres que els composen.
La violació de l’autonomia universitària que suposa aquesta mesura només és equiparable a l’actitud mesella dels nostres rectors i rectores, que ho han permès en acceptar el pla, a la vegada que practiquen una política erràtica: uns preveuen superar el bloqueig actual en la convocatòria de places per la gent acreditada establint contractes d’agregat interí, altres de postdoctoral amb pèrdua de retribució i drets i, encara, els últims d’associat.
En aquest marc, reblat per la futura modificació de la LOU, la LUC i la negociació del conveni col•lectiu, les mobilitzacions viscudes durant el curs passat han impedit portar les intencions de la Generalitat fins als extrems previstos, però caldrà molt més per aturar-les. En aquest marc la CGT del PDI de les universitats catalanes vol fer extensives les següents consideracions:
-  La necessitat d’impugnar la política de professorat seguida fins ara i fer-ne un replantejament general basat en l’equitat, la seguretat i la independència científica i docent.
-  La necessitat d’impugnar en la seva globalitat el Pla Serra Hunter II, ja que és una eina de destrucció de carreres docents i investigadores i de violació de l’autonomia universitària.
-  L’exigència d’assegurar la carrera docent i investigadora i, complint els acords presos en el conveni col•lectiu vigent, procedint a la regularització dels “falsos” professors i professores associats contemplada a la Disposició Addicional Segona del conveni i a l’estabilització de cada plaça de Lector i Ramón i Cajal que s’extingeixi, acceptant totes les acreditacions de les diferents agències (AQU i ANECA), com també queda recollit en el conveni.
-  La negativa a permetre cap agressió en les condicions docents, de recerca i laborals del conjunt del professorat, ja sigui baixada de retribucions, ja sigui incrementant les hores de dedicació.
-  La idoneïtat d’anar cap a la convocatòria d’una gran assemblea de tot el PDI de les universitats públiques catalanes per fer prevaler els principis de la universitat pública.
-  La urgència d’establir ponts entre tots els sectors de la comunitat universitària, ja que tots ells són els atacats, i entre la universitat i el teixit social català en la defensa d’un dret, el de l’educació superior, indispensable en el camí de la sortida de la situació actual.

divendres, 27 de juliol del 2012

La CGT ante la reforma de la Ley del Aborto

Ante el anuncio del ministro Gallardón de su intención de reformar la Ley Orgánica 2/2010 de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, la CGT quiere manifestar lo siguiente:

Los posicionamientos ultra conservadores, reaccionarios y retrógrados que preconizan sectores del PP y de la jerarquía eclesiástica católica, pretenden imponer un integrismo radical y religioso por la vía de la normativa legal. El control del cuerpo de la mujer siempre ha sido, a lo largo de la historia, una obsesión patriarcal, dando a entender que las mujeres somos propiedad de los varones y por tanto no estamos capacitadas para decidir y tomar decisiones. 
El derecho a elegir es solo un aspecto más de un tema mucho más amplio que el de los derechos reproductivos, esto es: el derecho de las mujeres a decidir sobre nuestro cuerpo, nuestra vida reproductiva y sobre cuándo queremos ser madres. A pesar de que en las décadas recientes la batalla se ha centrado alrededor del derecho al aborto, los derechos reproductivos incluyen mucho más que poner fin a un embarazo no deseado, ya que comprende también la decisión de tener hijos o no, para lo que es imprescindible la recuperación de las políticas de planificación que han hecho desaparecer tanto los gobiernos del PP como los del PSOE.
La propuesta del Gobierno, a través del ministro de justicia, de recuperar la Ley de supuestos significa retroceder en libertades, poniendo en peligro la vida y la seguridad de las mujeres, es decir, quieren obligarnos a llevar adelante un embarazo aún cuando “el feto tenga graves minusvalías o malformaciones”. Un despropósito poco entendible que no se puede permitir.
La eliminación del derecho de las jóvenes de 16 y 17 años a decidir supondrá un aumento de los abortos clandestinos, que incidirá negativamente en la salud y seguridad de las mujeres.
Las mujeres consideramos este anuncio como un ataque directo a nuestra autonomía, un ataque de la derecha ultra conservadora, a quien solo interesa la capacidad reproductiva que poseemos.
ANTE TODO ELLO LA CGT EXIGE: 
Libre elección de la mujer sobre su cuerpo, sin sobres informativos ni períodos de reflexión
Igualdad territorial y gratuidad en todo el estado
Eficaces políticas de anticoncepción incluidas en la seguridad social y aplicables universalmente
Inclusión de una materia afectivo sexual en los currículos escolares
Formación específica para el personal sanitario, educativo y servicios sociales.
Seguridad jurídica tanto para las mujeres que deciden interrumpir su embarazo como para el personal que lo realiza. 
Secretariado Permanente del Comité Confederal

dilluns, 16 de juliol del 2012

La CGT de Catalunya crida a la mobilització contra les mesures econòmiques del govern espanyol

Davant les noves mesures i retallades aprovades pel govern del PP el 13 de juliol, des de la CGT de Catalunya es fa una crida a la mobilització. La gravetat del moment requereix una actuació ferma i decidida.

Alguns materials:

- El comunicat del Secretariat Permanent de la CGT de Catalunya cridant a la mobilització en els propers dies contra les mesures econòmiques del govern espanyol i amb la vista posada en la necessària vaga general per a la tardor, comunicat que teniu en document adjunt o en el web http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?article7515

- El text del R.D. 20/2012 de 13 de juliol, de les retallades socials massives del govern del PP, anomenat eufemísticament "de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad", que teniu en document adjunt o en el web http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?article7517

- El comunicat del Secretariat Permanent de la CGT de Catalunya realitzat després de l'anunci de les noves mesures per part de Rajoy l'11 de juliol, que teniu en document adjunt.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Cap a una VAGA de la societat ... en GENERAL

Ja fa temps que la CGT comparteix amb sindicats alternatius i de base i amb moviments socials d’esquerres la clara i absoluta necessitat de treballar i, millor encara, de treballar plegats per a establir un marc d’oposició constant i efectiu contra les polítiques regressives i destructives que els últims anys els parlaments europeu, espanyol i català ens estan imposant sota la justificació de la crisi econòmica.
No importa si és el sistema capitalista o les polítiques neoliberals les que determinen que tot ha de funcionar sota l’únic imperi dels diners i de l’acumulació d’aquests, tant se val. El que importa és que aquells que s’omplen la boca dient que ens representen i que són demòcrates perquè es presenten a eleccions cada quatre anys, estan sota la pressió d’uns altres que ningú no ha escollit i que són els que posseeixen el poder econòmic, al qual els primers se sotmeten tot elaborant les lleis que a nosaltres ens ofeguen.
Som la gran majoria dels ciutadans, els que vivim, o vivíem, d’un sou mensual els qui rebem les garrotades de les retallades; som els cuidadors de tercers que no rebem l’ajut promès; som les malaltes que confiem en el sistema sanitari públic les qui hem de pagar més cares les receptes i hem de patir retallades a l’atenció dels CAP o a les intervencions als hospitals; som els discapacitats que ens retallen la nostra integració; som els estudiants que patim la pujada de les matrícules; som els ecologistes que veiem que ens destrossen el litoral per poder edificar ports nàutics o més xiringuitos a costa de la costa; som les treballadores de l’empresa pública que veiem com el nostre sou es congela primer i es rebaixa després en tant que els nostres caps continuen en cotxes oficials per anar a sopars de ric; som els empleats no funcionaris de les empreses públiques que patim les mateixes retallades econòmiques i encara més tisorades de condicions laborals; som els de les empreses privatitzades del transport que fem la mateixa feina que els de la pública, cobrem menys i tenim menys garanties; som els desnonats perquè un dia vam creure el que se’ns deia que podríem comprar i després ens han deixat sense poder pagar; som les acomiadades després de 30 anys a l’empresa perquè no som rendibles i som barates de substituir; som els qui ells anomenen antisistema perquè a més de no voler que ens retallin sous tampoc volem que ens retallin drets i llibertats i se’ns pixin a sobre; som els treballadors vinguts de fora, usats com a mà d’obra barata i als que, al drama de les retallades, s’hi afegeix la negació dels drets bàsics de ciutadania i, ara, també de l’assistència sanitària; som...
Per tot això refusem frontalment totes les mesures econòmiques d’aquest i de l’anterior govern: perquè no són per a la defensa del nivell i qualitat de vida de la població sinó de l’economia d’uns pocs. Considerem positives totes les accions que es facin per cercar unitat d’acció entre aquells que, d’una manera o una altra, sabem que aquest no és el nostre sistema social i en volem un altre. Estem segurs que cal una mobilització permanent, diversa, imaginativa, sorollosa i creativa per tal de fer que la societat tota vagi prenent el tren de no deixar a les mans d’altres la gestió de la seva vida. Ara mateix, totes les convocatòries que rebutgin les retallades i el manteniment de l’estatus de poder establert les hem de sentir com a nostres. Hi hem de participar en la mesura de les nostres possibilitats, no de les nostres afinitats.
Ja hi ha preparades mobilitzacions i vagues per al juliol i setembre, a empreses, barris i sectors; també vagues de consum. Tot això pot crear bones condicions per a una vaga general -cap a la tardor- real, forta i efectiva. Una vaga que aplegui a qui treballa i a qui ha perdut la feina, a qui estudia i a qui té cura de la llar, a qui rep la pensió i a qui no té contracte...
La vaga general no és l’acció d’un sol dia ni resol res per ella mateixa: funciona i té sentit si és la culminació d’un procés i la demostració de què junts podrem arribar a canviar les coses.
Aquesta darrera tongada de retallades ha deixat palès que aquest govern, més que cap altre, només té els ulls posats en els bitllets que hi ha a les seves butxaques i a les dels seus amics i/o propietaris. No té cap respecte per a l’ésser humà, sigui migrant, malalt crònic, pensionista... No té respecte per cap pacte social que estableixi que qui treballa és un ésser digne que no hauria de poder ser despatxat, sense avís, només perquè el cost, en diners, de fer-ho és pràcticament zero. Ja només faltava el ¡que se jodan!, ara ja ens ho han dit alt i clar.
Som-hi tots i totes, cadascú a la seva manera i amb les seves propostes, però tots cap a aturar aquestes malifetes i a sentir-nos capaços de rellançar les alternatives que tant de temps fa que la societat, i nosaltres dins d’ella, proclamem. Exigim, defensem i creem: cooperatives econòmiques i socials, horts urbans i agraris que fomentin l’autoconsum ecològic, centres socials ocupats, banca ètica, energia neta, serveis públics de qualitat, empreses públiques al servei de la població, recuperació d’espais públics a les ciutats, una agricultura al servei de la sobirania alimentària de les persones...
Tot això és el que realment motiva i el que s’aconsegueix amb una vaga general: revertir la situació des de la negativa crisi que ens imposa el Capital a la positiva societat amb justícia social i llibertats individuals i col·lectives que serem capaços de fer si som els amos de les nostres pròpies vides.
Secretariat Permanent CGT Catalunya, a 15 de juliol de 2012

dimecres, 4 de juliol del 2012

Carta oberta d'agraïment al Vicerector Dr. Bernardos, per la web d'avantatges pel personal UB.‏

Benvolgut Dr. Bernardos
Vicerector d'Economia

Benvolgut senyor,

Fa uns dies vam rebre un missatge seu en el qual ens indicava ques'havia tornat a posar en marxa el pla d'avantatges per als treballadors i treballadores de la UB i volem agrair-vos el treball fet per tal de
ajudar les nostres malmeses economies. En revisar quines son aquests fantàstics avantatges dels que podem gaudir pel fet de ser treballadors i treballadores de la UB, ens adonem que la majoria noson primordials per  les nostres famílies en aquests moments d'austeritat.

Penseu, senyor vicerector que hem patit dos importants i consecutives disminucions de sou i d'altra banda importants pujades de impostos com ara l'IBI, i de subministraments com l'electricitat, el gas, els combustibles i de serveis també essencials com els transports, les escoles, llars d'infants, activitats extra-escolars, etc.

Es per aquest motiu que volem col·laborar en tan encomiable tasca i suggerir-vos a continuació altres avantatges que podríeu negociar i que ens farien més servei en la nostra situació actual:

- Descomptes a supermercats en productes de primera necessitat com pa, llegums, carns, embotits, peix, pasta, productes de neteja i higiene, etc....

- Per als treballadors que tenen fills menors descomptes en llars d'infants, colònies, esplais, llibres i material escolar, roba, etc.

- Aprofitant que la UB te una certa relació amb directius de l'empresa Abertis podríeu negociar descomptes en els peatges de les autopistes".

- També hem pensat que, donat que vostè te una certa experiència en el sector immobiliari, podria negociar pròrrogues sense cost en les nostres hipoteques, lloguers més baixos, etc.

Desgraciadament, senyor vicerector, la majoria del PAS de la UB a hores d'ara té seriosos problemes per fer front a les despeses bàsiques d'una família així que els avantatges en tractaments de bellesa, subscripcions a revistes, descomptes en botigues de roba exclusiva, viatges, etc no són coses que a hores d'ara resolguin gaires problemes del nostre dia a dia.

Molt agraïts i a la seva disposició,

El PAS de la secció sindical de la CGT-UB